www.ktr.nl/

 

Doel

Het instandhouden van militaire voer- , vaar-  en/of vliegtuigen – verder te noemen: voertuigen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog (negentienhonderdnegenendertig tot en met negentienhonderdvijfenveertig) gebruikt en/of gefabriceerd zijn, meer in het    bijzonder het instandhouden en uitdragen van de aan deze voertuigen verbonden cultuurhistorische aspecten en achtergronden alsmede het voor toekomstige generaties bewaren van de herinneringen aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog.

 
 
 
E-mailen